Savjeti

U slučaju nesreće molimo:
– Sačuvajte prisebnost, smirite sebe i druge
– Zaštitite unesrećenog i sebe od neposredne opasnosti (od pada, padajućeg kamenja, gušenja, od hladnoće, vlage i sl.) na najbolji mogući način
– Pružite unesrećenom prvu pomoć u okviru svog znanja i mogućnosti
– Označite mjesto nesreće ili mjesto gdje se unesrećeni nalazi (osobito zimi)
– Hitno o nesreći obavijestite Gorsku službu spašavanja

Obavijest o nesreći u planini ili drugom teško pristupačnom terenu gdje je potrebna pomoć Gorske službe spašavanja može se predati:
– Preko Jedinstvenog operativno-komunikacijskog centra tel.: 112
– Preko pozivnih telefona stanica Gorske službe spašavanja
– Na obavještajnim točkama HGSS-a; to su obično opskrbljeni planinarski domovi vidno označeni natpisom i znakom HGSS-a
– Putem policije, tel.: 92
– Preko stanica hitne medicinske pomoci tel.: 94
– Bilo kojem pripadniku Gorske službe spašavanja

Obavijest o nesreći treba sadržavati slijedeće podatke:
– Tko javlja (ime, prezime, telefon), kako bi se radi dodatnih informacija moglo stupiti u vezu s njim
– Odakle javlja i kako je saznao za nesreću (kao očevidac ili posrednik),
– Mjesto nesreće (precizan opis)
– Tko je unesrećeni (prezime, ime, dob, adresa)
– Što se dogodilo (uzrok i vrste ozljeda)
– Što je dosad poduzeto (vrsta pružene prve pomoći, tko je sve obaviješten)
– Vremenske prilike na mjestu nesreće
– Kakav je prilazni put do mjesta nesreće

Poziv za pomoć:
Poziv za pomoć u planini ili stijeni daje se svjetlosnim ili zvučnim znacima. Poziv i odziv treba ponavljati do uspostavljanja čvrste i razgovijetne veze. Znakovi za poziv daju se šest puta u minuti svake druge minute, a odziv istim znacima tri puta svake druge minute. Postavljanjem tijela u položaj “Y” – “yes” (uspravno tijelo s podignutim raširenim rukama), znak je da trebamo pomoć kao i ispaljivanje crvene svjetleće rakete.

Pozivni telefoni stanica:
– STANICA DELNICE – 091/721-0004
– STANICA GOSPIĆ – 091/721-0007
– STANICA KARLOVAC – 091/721-0005
– STANICA MAKARSKA – 091/721-0011
– STANICA OGULIN – 091/721-0003
– STANICA POŽEGA – 091/721-0009
– STANICA PULA – 091/721-0006
– STANICA RIJEKA – 091/721-0000
– STANICA SAMOBOR – 091/721-0008
– STANICA SPLIT – 091/721-0001
– STANICA ŠIBENIK – 091/721-0001
– STANICA VARAŽDIN – 091/721-0012
– STANICA ZADAR – 091/721-0010
– STANICA ZAGREB – 091/721-0002
– STANICA DUBROVNIK 091/112-9200