Prijava aktivnosti

Informacije o aktivnosti

Naziv aktivnosti (*)
Opis
Očekivani broj natjecatelja
Očekivani broj posjetitelja
Posjedovanje potvrde MUP-a o prijavi događaja DaNe
Područje odvijanja (*)
Datum i predviđeno vrijeme početka (*)
Datum i predviđeno vrijeme završetka (*)

Informacije o organizatoru

Ime ili naziv organizatora (*)
Adresa organizatora (*)
OIB organizatora (*)
Kontakt broj organizatora (*)
Email-adresa organizatora (*)
Napomene