O nama

Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS), dobrovoljna je i neprofitna humanitarna služba javnog karaktera. Specijalizirana je za spašavanje u planinama, stijenama, speleološkim objektima, i drugim nepristupačnim mjestima kada pri spašavanju treba primijeniti posebno stručno znanje i upotrijebiti opremu za spašavanje u planinama. Gorska služba spašavanja u Hrvatskoj brine o sigurnosti građana i gostiju još od 1950. godine i to 24 sata dnevno, 365 dana u godini. Hrvatska gorska služba spašavanja – Osnovana je 1950. godine kao interna služba Hrvatskog planinarskog saveza – danas je Hrvatska gorska služba spašavanja služba javnog karaktera koja pomaže svim građanima (relativno malo akcija odnosi se na članove planinarskih organizacija) –  članica je međunarodne udruge gorskih spasilačkih službi IKAR – CISA.

 

Zakonski okvir djelovanja: Rad Hrvatske gorske službe spašavanja definiran je Zakonom o zaštiti i spašavanju te Zakonom o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja kojeg je Hrvatski Sabor donio 30. lipnja 2006. Zadaća Gorska služba spašavanja specijalizirana je za spašavanje s nepristupačnih terena i po teškim vremenskim prilikama, odnosno za sve situacije kod kojih treba primijeniti posebno stručno znanje i opremu za spašavanje. To uključuje nesreće u planinskim područjima, stijenama, speleološkim objektima, strmim i teško prohodnim terenima, te nesreće koje se dogode u posebno teškim vremenskim prilikama (snijeg, hladnoća, led, magla i sl.). Područja rada Gorska služba spašavanja često su i urbane sredine te druga neplaninska područja. To su akcije na visokim objektima, tunelima i cijevima, u prometnim nesrećama i na moru, te kod niza ekstremnih sportova (parajedrenje, brdski biciklizam, rafting i sl.). Osim spašavanje i pružanje prve pomoći unesrećenima na nepristupačnim područjima, važna aktivnost Gorske službe spašavanja je edukacija i prevencija, dakle sprečavanje i izbjegavanje nesreća na nepristupačnim terenima, posebice planinarskih nesreća. GSS osigurava sva značajnija skijališta u Hrvatskoj: Sljeme, Bjelolasicu, Platak i dr GSS skrbi za sigurnost na utrkama brdskih bicikla, natjecanja u sportskom penjanju, ekstremnim utrkama i dr. Tko su gorski spašavatelji Službu čine trenutno najspremniji hrvatski alpinisti, speleolozi te visokogorski planinari i skijaši, koji su posebnom obukom osposobljeni za pružanje prve medicinske pomoći i osposobljeni za sve tehnike gorskog spašavanja, uključujući i spašavanja uz pomoć helikoptera te za potrage na nepristupačnim terenima i uz pomoć potražnih pasa. Služba ima oko 500 članova od čega 25 liječnika i 12 instruktora.

Način djelovanja i suradnja Gorska služba spašavanje neprofitna je organizacija. Djelovanje Službe i njenih članova je dobrovoljno i oni za obavljene akcije spašavanja ne dobivaju naknadu (plaću) . GSS tijesno surađuje s drugima službama koji u svom djelokrugu imaju spašavanje ljudi, kao što su: Hitna pomoć, Hrvatska vojska i policija, vatrogasci i dr. Plaćanje akcija spašavanja Gorska služba spašavanja i njeni članovi ne naplaćuju spašavanje. Spašavanje je za sve spašene besplatno. Akcije spašavanja Služba posjeduje 60-godišnje iskustvo i rezultate (više 5000 akcija spašavanja, koje su sve izvedene uspješno, bez pogreške i sigurno). U svim tim akcijama spašavanja uvijek je umanjen nepovoljan učinak nesreće i ozljede, smanjena invalidnosti i ubrzan oporavak ozlijeđenima, a u mnogo navrata, često i u dramatskim okolnostima, izravno je spašen ljudski život. To saznanje najveća je naknada za sav trud gorskih spašavatelja. Kako postati član Hrvatske gorske službe spašavanja Osnovni kriterij za primanje u članstvo HGSS je da kandidat mora biti registrirani član nekog od planinarskih društava i klubova u Hrvatskom planinarskom savezu (HPS), a svojom aktivnošću, iskustvom, postignutim rezultatima i perspektivnošću treba se izrazito isticati u nekoj od planinarskih specijalnosti u HPS-u: prvenstveno u alpinizmu i ostalim penjačkim disciplinama, speleologiji ili planinarskom skijanju. Očekuje se da ima završenu specijalističku školu tih djelatnosti, pripadajuće tečajeve, kao i stručno zvanje u HPS-u (alpinist, speleolog, planinarski skijaš). Osim tog osnovnog kriterija, kandidat/kinja mora biti punoljetan, ali ne i stariji od 30 godina, fizički i mentalno zdrav, te se dragovoljno opredijeliti da će sve svoje vrijeme besplatno posvetiti spašavanju ljudskih života.

O HGSS Zadar: HGSS Stanica Zadar osnovana je 09.10.1979. g.i upisana je u Registar udruga Zadarske županije, dana 18.03.1999. g. pod reg. brojem: 13000393, Klasa: UP/I-230-02/09-01/15, Ur.broj: 2198-10-1-99-2. OIB: 96742029188. MB: 1434985.

HGSS Stanica Zadar ima sjedište na adresi: A. Hebranga 11a, 23000 Zadar. Osobe za zastupanje su: pročelnik Ljubo Majica, dopročelnik Filip Bach, tajnik Marin Jukić