Dvije stijenske akcije u NP Paklenica

29.10.2021. Prvi poziv stiže u 10:45 posredstvom centra 112. Strani penjač je pao u 4. dužini smjera Mosoraški u Anića kuku. Njegovi supenjači javljaju da ga mogu sami spustiti absail tehnikom u podnožje stijene, ali se on zbog ozljede noge ne može samostalno kretati. Pet članova Stanice Zadar odaziva se na akciju i UT 2000 nosilima uz pomoć prijatelja unesrećenog i nekoliko penjača u prolazu koji su ponudili pomoć spuštaju unesrećenog do vozila HMP. Akcija završava u 14:40.

Odmah po završetku prve akcije stiže dojava o drugoj nesreći u stijeni Veliki Ćuk u 4. dužini smjera Sjeverno rebro. Penjačica je pala i žali se na jaku bol u leđima. Osim prisutnih spašavatelja u kanjonu sa prve akcije iz Zadra kreće dodatni broj spašavatelja, a zbog ozbiljnosti ozljede poziva se i helikopter. 9 spašavatelja Stanice Zadar raspoređuje se na terenu. Kreće priprema za zemaljsku akciju paralelno uz očekivanje dolaska helikoptera u koji ulaze dva zadarska letača spašavatelja. Helikopter nakon nekoliko naleta odustaje od akcije zbog jačine vjetra u tom području kanjona tako da se nastavlja sa klasičnom stijenskom akcijom koja završava u 21:00 predajom unesrećene ekipi HMP.