Intervencije u NP Paklenica i na Dugom otoku

Na poziv upućen posredstvom centra 112 u utorak 29.6. tri člana HGSS-a, dva iz Zadra i spašavateljica iz Splita pomogli su stranom penjačkom paru da se spuste iz smjera u Anića kuku “Show must go on” nakon što im je pri spuštanju zapelo uže. Nalazili su se 40 m od podnožja smjera. Spašavatelji su popeli do njih, oslobodili im uže i asistirali pri spuštanju po konopu (absail).

30.6. srijeda stiže novi poziv iz centra 112. Dvije osobe sa psom kajakom su ušli u špilju Golubinka na Dugom Otoku. Špilja ima ulaz sa mora i jamski ulaz na plafonu urušene špilje. Nakon što su ušli vjetar je pojačao pa zbog valova više nisu mogli izaći. Muškarac je uspio isplivati i otići po pomoć. Obavještena je HGSS Stanica Zadar i DVD Sali. Član Stanice Zadar koji se nalazio na Dugom otoku odmah se odazvao u akciju i sa 6 vatrogasaca postavio je sidrište na jamskom ulazu u špilju. Kako se u međuvremenu more ipak smirilo djelatnik agencije koja kajacima organizirano vodi ture u špilju uspio je ući i izvesti osobu na sigurno.