Dvije akcije na Uskrsni ponedjeljak

Uskrsni ponedjeljak spašavatelji HGSS Zadar proveli su aktivno i to sa dvije akcije i jednom mogućom akcijom na Velebitu, koja na sreću ipak nije bila potrebna. Uzrok svim nezgodama ovog ponedjeljka bila je nespremnost ljudi na teren na koji su se uputili. Dva iščašenja skočnog zgloba i jedan malaksali planinar rezultat su masovnog boravka ljudi na izletištima u zadarskom zaleđu. Na stotine izletnika na izvoru rijeke Bijele u zaleđu Karina i isto toliko na Kudinom mostu na rijeci Krupi. Ono što su spašavatelji odmah uočili je prilično loša opremljenost ljudi za kretanje po takvom terenu. Stalna priča o japankama i neopremljenosti naših stranih gostiju sa kojom se domaći vole šaliti izgleda da nije naučila ništa domaće izletnike. Ukoliko niste vični kretanju po kršu i niste inače posebno aktivni tada obuća i količina vode i hrane mora biti primjerena vašim sposobnostima. Stalno upozoravamo ljude da ne postoje lake i teške staze, već spremni i nespremni ljudi. Molimo vas da ne podcjenjujete prirodu i ne precjenjujete svoje sposobnosti. A ukoliko ipak to napravite…tu smo za vas! ;D