Opremanje HGSS-a u NP Paklenica

Projekt “Podzemni grad u srcu Velebita”: razvoj cjelogodišnjeg održivog i sigurnog aktivnog turizma u NP Paklenica i širem velebitskom području u kojem surađuju HGSS i NP Paklenica, a provodi se od siječnja 2014. i dalje traje. U sklopu projekta vrijednog 33.918.221,30 kuna, a ukupni prihvatljivi troškovi projekta iznose 22.905.290,67 kn, od čega dodijeljena bespovratna sredstva EU iznose 19.469.497,06 kn stigla je i prva oprema za spašavanje kojom će se nadopuniti i poboljšati opremljenost spašavatelja HGSS-a u NP Paklenica.

   

Elementi projekta su sljedeći:

  • posjetiteljska infrastruktura (izrada projektno-tehničke dokumentacije, uređenje Posjetiteljskog centra „Podzemni grad Paklenice“, uređenje pristupne staze od parkirališta do ulaza u Posjetiteljski centar i nabava turističkog vlaka).
  • sigurnost posjetitelja (element provodi projektni partner HGSS)
  • izgradnja kapaciteta
  • promidžba i vidljivost
  • upravljanje projektom i administracija.

Kao partner u projektu, HGSS preuzima ključne poslove razvoja sigurne turističke destinacije daljnjim unapređenjem vlastite infrastrukture u smislu poboljšanja sigurnosti, zaštite i spašavanja na prostoru NP Paklenica. Izgradnjom kapaciteta čuvara prirode, vodiča, volontera, lokalnih pružatelja turističkih usluga te samih posjetitelja omogućiti će razvoj novih ponuda temeljenih na sigurnom i održivom aktivnom turizmu.

Projekt je usmjeren unaprjeđenju zaštite i valorizacije prirodne baštine kroz razvoj oblika turizma posebnih interesa prikladnih za podvelebitsko područje.