Akcija u Bračnom smijeru Anića kuka, 8.6.2018.

Još jedna akcija zadarskih spašavatelja u NP Paklenica.

Britanska naveza prenoćila je u Bračnom smijeru na zapadnoj stijeni Anića kuka. Kako se ni ujutro nisu mogli orijentirati zatražili su pomoć spašavatelja. Troje članova HGSS-a Zadar pomoglo im da sigurno siđu.