Bili sinokos, 4.10.2017.

Na poziv centra 112 dežurnom telefonu HGSS stanice Zadar pokrenuta je akcija spašavanja planinara na području Bili sinokos na Velebitu kojem je naglo pozlilo. Zbog hitnosi stanja odmah je pozvan helikopter. Paralelno je pokrenuta i zemaljska ekipa koja je krenula na teren. Nažalost do dolaska helikoptera osoba je preminula. Transportirana je u zračnu bazu Zemunik gdje je predana pogrebnoj službi.