Akcija na Stapu, 27.6.2017.

Posredstvom centra 112  u 16:30 stiže poziv od četiri planinarke koje su na Velebitu udaljene cca 15 min hoda od Tatekove kolibe na Stapu iz smjera Šugarske dulibe da je jedna od njih pala i zadobila lakšu ozljedu glave. Unesrećena osoba nije bila životno ugrožena te je pri svijesti i može hodati. Dvoje spašavatelja koji su se nalazili u blizini krenuli su prema Stapu, a ostali spašavatelji, njih troje, krenuli su iz Zadra terenskim vozilom do najbliže točke do koje se moglo doći. Uz pomoć dvoje spašavatelja unesrećena osoba je dopraćena do vozila te prevezena na hitni medicinski prijem.