Tečaj za helikopterske spašavatelje u Divuljama, 17.-19.5.2017.

Troje spašavatelja Stanice Zadar uspješno su završili trodnevni tečaj za helikopterske spašavatelje organiziran u suradnji HGSS-a i HRZ-a. Sve veći broj akcija spašavanja koje uključuju i helikoptere pokazale su potrebu za većim brojem licenciranih spašavatelja.