Akcija na Lugarnici u NP Paklenica, 28.5.2017.

Planinarka koja je imala prije nekog vremena operaciju koljena osijetila je pri silasku sa ture jaku bol u tom koljenu od k+oje joj je došlo slabo. Djelatnici NP Paklenica zbrinuli su je u Lugarnici i pozvali dežurne spašavatelje da planinarku transportiraju nosilima do parkirališta. 8 dežurnih spašavatelja iz kanjona uputilo se do Lugarnice, a na silasku su im pomogli prisutni spašavatelji koji su bili u kanjonu na polaganju gss ispita.