Akcija Mosoraški, rame 13.5.2017.

Mladi slovenski penjač pri penjanju 4. dužine smijera Mosoraški u stijeni Anića kuk u NP Paklenica, sa dvije partnerice, iščašio je rame lijeve ruke. Pozvali su pomoć preko službe 112. Spašavatelji su dopenjali do njih i improviziranim gramingerom spustili ga u podnožje. Dvije penjačice su absajlale po istoj liniji same. Radi se o 350m dugom smijeru koji se često penje.