HGSS na vježbi DUZS-a u OŠ Petar Preradović

Dana 10.2.2016. održana je vježba Državne uprave za zaštitu i spašavanje u suradnji s drugim žurnim službama u OŠ Petar Preradović. Svrha vježbe je bila evakuacija učenika i osoblja škole u slučaju požara. Vježba je odrađena uspješno.

HGSS Stanica Zadar je sudjelovala s četiri spašavatelja i potražnim psom Casperom. Napravljena je demonstracija tehnike “tirolske prečnice”. Na svu sreću vrijeme je poslužilo i učenici su se imali priliku spustiti prečnicom. Nisu krili oduševljenje baš kao ni ostali promatrači.

Ivan Živković

preradović1 preradović2