Akcija izvlačenja kozlića iz jame

Putem dežurnog telefona HGSS Stanice Zadar zaprimljena je dojava o padu kozlića u jamu na području sela Medviđa, zaseok Donji Mršići.

Najveći problem cijele akcije je bio taj što je jama toliko uska da je spašavatelj jedva prošao do dna na kojem je bio mali kozlić.

Akcija je započela u 14.30 a uspješno završila u 16.00 sati kada je kozlić predan svom vlasniku. U akciji je sudjelovalo tri spašavatelja Stanice Zadar.

kozli1 kozli2