Akcija spašavanja u Debelom Kuku

Danas u 17.25 sati tijekom privatnih aktivnosti, ekipa spašavatelja dobila je dojavu od kolege spašavatelja da su primjetili da je u navezu penjačica zapela prilikom abseila u Debelom kuku u smjeru BWSC.

Odmah je obaviještena Stanica Zadar, a ekipa od osam spašavatelja iz kanjona je krenula prema penjačicama koje su ostale osamdesetak metara od vrha Debelog kuka.

Penjačice su odradile jedan abseil, ali u drugom abseilu su se odlučile da će jedna spustit drugu, ali je druga penjačica ostala visit u prevjesu te nije mogla više ni gore ni dolje.

Spašavatelji su se popeli abseil pistom na vrh smjera, te su krenuli u izvlačenje.

Jedan spašavatelj je spušten do njih, te je zaljuljao penjačicu do sidrišta. Gornja penjačica se uz asistenciju spašavatelja popela zadnju dužinu smjera, a donja penjačica je izvučena sistemom sv. bernard.

Spašavatelj koji se spustio do penjačice je SRT tehnikom dosao na vrh i kad su svi spašavatelji bili na vrhu, krenulo se u spust abseil pistom, te još pola sata do parkinga.

Akcija je završila u 22.00 sata dolaskom svih spašavatelja i penjačica, stranih državljanki, na parking.

U akciji je sudjelovalo 7 spašavatelja iz Stanice Zadar i 4 spašavatelja iz Stanice Rijeka.

tn_large_1435006259-paklenica2 tn_large_1435006358-paklenica1