Akcija spašavanja u stijeni Anića kuka Paklenica

Dvoje penjača austrijskog državljanstva spašeno iz stijene Anića kuka Paklenica nakon što su promašili smjer pri spuštanju.

Otprilike oko 13.50h stigla je dojava iz dežurnog centra 112 o penjačima koji su se našli u nevolji u stijeni Anića kuka u Paklenici. Nakon što su popeli nekoliko dužina smjera “Velebitaš” penjači su promašili smjer te se odlučili na absajl. Pri spuštanju niz stijenu našli su se u teškoj situaciji. Jedan penjač je ostao visiti na visini od otprilike 40 metara od podnožja smjera dok mu se partner nalazio oko 50 metara iznad njega. Dvoje spašavatelja je popelo do penjača u prevjesu i uspjeli su mu baciti uže s kojim su ga spustili.

Nije bio ozlijeđen, ali bio je dehidriran, iscrpljen i s jako utrnjenim nogama.

Akcija je završila u 16.30h.

Ivica Galac

image-bfd28ebfe65e857f978c79bacc8d212f869a89bf6774a0b03dd99ee211ce1a8f-V image-bd00ee0cd9ae1d130b4a51032f50088bc213f5f874dc7e6ddad54acb6c1c5935-V image-63e0096d7c5087052e688e2b790cfc200a68137a368079001a7563248883c99a-V