Prezentacija rada HGSS-a u OŠ Šimuna Kožičića Benje

21.11.2014.g. održana je prezentacija HGSS-a za 6. razrede Osnovne Skole Šimuna Kozičića Benje. Učenicima je pokazan način na koji bi se spašavalo unesrećene osobe u slučaju težih prirodnih katastrofa. Demonstrirana je “Tirolska prečnica” i rad potražnog psa.

Sudjelovalo je 6 spašavatelja HGSS-a stanice Zadar te potražni pas Casper!

Ivica Galac