Održana obuka članova Stožera zaštite i spašavanja Zadarske županije

Dana 29. 09.2014. godine održana je obuka članova Stožera zaštite i spašavanja Zadarske županije u Velikoj vijećnici županije. Na kraju radnog dana provedena je simlacija rada Stožera i načina donošenja odluka u kriznim situacijama. HGSS Stanica Zadar kao nezaobilazni dio sustava zaštite i spašavanja županije je aktivno sudjelovao u radu zajedno s drugim žurnim službama.

Josip Jandrić