Turističko-planinarski zemljovid NP Paklenica

Zemljovid je izrađen u partnerskoj suradnji HGSS-a i JU Nacionalni park Paklenica.

Iz tiska je izašao novi turističko-planinarski zemljovid Nacionalnog parka Paklenica. Zemljovid je izrađen u partnerskoj suradnji HGSS-a i JU Nacionalni park Paklenica. Svaka planinarska staza je fizički prijeđena i zabilježena GPS uređajem te obrađena u GIS aplikaciji što daje najveću pouzdanost podacima na zemljovidu.

Na poleđini karte nalaze se i visinski profili najpopularnijih staza u Parku kao i zemljovid penjališta na kojem su prikazani penjački pristupi i silazi, tako da jednako može koristiti i penjačima i planinarima.

Natalija Andačić

kartapaklenica