Pomoć iz zraka za obnovu skloništa na Vlaškom gradu

HGSS Zadar sudjelovao u transport materijala za planinarsko sklonište na Vlaškom gradu i repetitora na Crni vrh u NP Paklenica.

U četvrtak, 29.  svibnja u vremenu od 8 do 13 sati, petero članova HGSS Zadar pomogli su Članovima PD Paklenica i ekipi HRZ-a u transportu građe za obnovu skloništa na Vlaškom gradu i transportu akumulatora za repetitor na Crnom vrhu za potrebe NP Paklenica. Tom prilikom odvezeno je 10-tak tura materijala u podvjesnom teretu a na.crni vrh se je jedan letač spašavatelj morao spustiti lpg vitlom i zakačiti akumulatore i opet lpg vitlom vratiti se u helikopter. Unatoč stisci s vremenskim ne prilikama, uspješno je odrađen sav planirani transport.

Davor Divković  Foto: Mladen radolović

image-2dbc280873f3ca31fc4270a40c136a86abb2d003f0bdae8ff72afe03a0f3dcad-V image-3ace731f22eb6be402d6e2980947016646cb173985c5ae5e5fe5fbfbde1985b7-V image-5cf429bfba3393ebb10d0ecfa98b71dc2f2a104b8e745a7c822b9e191eeea365-V image-93b03a56ce751f33269c8aba029577354c2d9aec3adf2451bc89c70c061c80e2-V image-bb33628e1a3c3bc9cb2f7b555728e4e1259119b8f7ee0d85c69d3853ba8c32df-V image-feaff6431806d52a0dbfa2318cba4b3f97d235d9703bdf2f29470588829420fc-V