Osiguranje na Tulovim gredama

Dežurstvo prilikom procjene uvjeta za održavanje dobrotvorne priredbe na Tulovim gredama.

Danas su dvojica zadarskih spašavatelja zajedno sa psom brinuli o sigurnosti djelatnika Vipneta i Hrvatskog centra za razminiranje koji su posjetili Tulove grede.
Radilo se o procjeni uvjeta održavanja dobrotvorne priredbe povodom pokroviteljstva Vipneta za razminiranje tog dijela južnog Velebita.

OsiguranjeTuloveGrede1 OsiguranjeTuloveGrede2

OsiguranjeTuloveGrede